O nas

O nas

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Dla Miasta” ma na celu promowanie Nowego Sącza oraz Sądecczyzny.

To stowarzyszenie powołane z myślą o tych wszystkich, którzy są pełni energii, zapału i pomysłów. Główne obszary działań stowarzyszenia to historia, kultura, sport, ekologia i szeroko rozumiana aktywność społeczna. W sposób szczególny staramy się promować osoby młode. Naszym celem jest pokazanie, że na Sądecczyźnie jest wielu ciekawych, nietuzinkowych i uzdolnionych ludzi.

Chcemy zarówno dokumentować współczesne życie naszego miasta, jak również gromadzić i upowszechniać wiedzę o jego historii. Będziemy dążyć do maksymalnego zaktywizowania społeczności lokalnej, w celu rozwijania działalności społeczno-kulturalnej oraz zwiększenia rozpoznawalności i znaczenia miasta Nowego Sącza w regionie i kraju.

Aktualności